Dokumenty do pobrania:

♦  Ustawa - ubezpieczenia obowiązkowe      podgląd
pobierz
              
♦  Nowelizacja ustawy od 11.02.2012r. - ubezpieczenia obowiązkowe      podgląd
pobierz
              
♦  Umowa kupna-sprzedaży pojazdu      podgląd
pobierz
              
♦  Umowa darowizny pojazdu      podgląd
pobierz
              
♦  Wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym      podgląd
pobierz
              
♦  Wypowiedzenie OC pojazdów      podgląd
pobierz
              
♦  Wypowiedzenie ubezpieczenia budynków rolniczych      podgląd
pobierz
              
♦  Wypowiedzenie OC rolników      podgląd
pobierz
              
♦  Zgłoszenie sprzedaży pojazdu      podgląd
pobierz
              
♦  Zgłoszenie wyrejestrowania pojazdu      podgląd
pobierz


Do otwarcia powyższych plików potrzebny jest zainstalowany na Twoim komputerze "Adobe Reader" lub inny program do odczytu plików "pdf". Jeśli nie masz takiego programu, możesz go pobrać klikając tutaj.