Nasi partnerzy

Ubezpieczenia Ryki

Szeroka oferta ubezpieczeń

♦  ubezpieczenia komunikacyjne (OC, AC, NNW, Zielona Karta,
    Assistance, Auto szyby, od utraty zniżek, ochrona prawna)

♦  ubezpieczenia domów i mieszkań:

   - od ognia i innych zdarzeń losowych oraz od kradzieży
   - NNW w życiu prywatnym
   - OC w życiu prywatnym

♦  ubezpieczenia rolne obowiązkowe i dobrowolne

♦  ubezpieczenia na życie: grupowe, pracownicze i indywidualne

♦  ubezpieczenia dla firm i przedsiębiorców:

   - majątkowe od ognia i innych zdarzeń losowych oraz od
     kradzieży
   - OC działalności
   - flotowe
   - gwarancje ubezpieczeniowe: wadium, należytego wykonania
     kontraktu, usunięcia wad i usterek

♦  ubezpieczenia turystyczne

Kup ubezpieczenie online 24h / 7     z rabatem -10%

Kup online z rabatem -10%