Usługi xero

Nasza firma prowadzi również usługi xero. Poniżej znajduje się cennik usług.


XERO
 
     Liczba stron     
     A4     
     A3     
 
   1 - 50   
   30 gr/str.      60 gr/str.  
   51 - 75   
      15 zł          30 zł   
   76 - 150   
   20 gr/str.       40 gr/str.   
   151 - 300   
      30 zł          60 zł   
   pow. 300   
   10 gr/str.       20 gr/str.   
WYDRUK A4 CZARNO-BIAŁY (tylko z płyty CD)
 
     Liczba stron     
     A4     
 
   1 - ∞   
   40 gr/str.  
WYDRUK A4 KOLOR (tylko z płyty CD)
 
   Liczba stron   
   Plik tekstowy   
   Obraz lub plik z obrazami   
 
     1 - 20     
     1,5 zł/str.     
     2,5 zł/str.     
     pow. 20     
     1 zł/str.     
     2 zł/str.     
SKANOWANIE
 
     jedna strona     
     50 gr